DisclaimerGebruik van deze website van Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V. (hierna: “AMDE” of “wij”) geschiedt onder de volgende voorwaarden:

Er wordt veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van deze website. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid daarvan en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vertoonde informatie. AMDE heeft het recht om informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

Teksten en afbeeldingen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen slechts worden gebruikt, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt indien daarvoor nadrukkelijk toestemming wordt verleend door AMDE.